Trang chủ    Tin tức

Tin tức

Hội thi Ô Ăn Quan tại Trường tiểu học Nghĩa Dũng - Q. Ba Đình - Hà Nội

Hội thi Ô Ăn Quan tại Trường tiểu học Nghĩa Dũng - Q. Ba Đình - Hà Nội

Phát động thi đua phong trào "Trường học thân thiện, Học sinh tích cực" của Bộ giáo dục đào tạo. Trường tiểu học Nghĩa Dũng phát động Hội thi Ô Ăn Quan nhằm giới thiệu và phổ biến trò chơi dân gian Việt Nam, giúp các em học sinh có một sân chơi tập thể đầy lý thú và bổ ích.

 
Tổ chức Hội thi Ô Ăn Quan tại Trường tiểu học Ngô Thì Nhậm - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội

Tổ chức Hội thi Ô Ăn Quan tại Trường tiểu học Ngô Thì Nhậm - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội

Phát động thi đua phong trào "Trường học thân thiện, Học sinh tích cực" của Bộ giáo dục đào tạo. Trường tiểu học Ngô Thì Nhậm phát động Hội thi Ô Ăn Quan nhằm giới thiệu và phổ biến trò chơi dân gian Việt Nam, giúp các em học sinh có một sân chơi tập thể đầy lý thú và bổ ích.

Tổ chức Hội thi Ô Ăn Quan tại Trường tiểu học Việt Nam - Cu Ba - Q. Ba Đình - Hà Nội

Tổ chức Hội thi Ô Ăn Quan tại Trường tiểu học Việt Nam - Cu Ba - Q. Ba Đình - Hà Nội

Phát động thi đua phong trào "Trường học thân thiện, Học sinh tích cực" của Bộ giáo dục đào tạo. Trường tiểu học Việt Nam - Cu Ba phát động Hội thi Ô Ăn Quan nhằm giới thiệu và phổ biến trò chơi dân gian Việt Nam, giúp các em học sinh có một sân chơi tập thể đầy lý thú và bổ ích.

Tổ chức Hội thi Ô Ăn Quan tại Trường tiểu học Nguyễn Trung Trực - Q. Ba Đình - Hà Nội

Tổ chức Hội thi Ô Ăn Quan tại Trường tiểu học Nguyễn Trung Trực - Q. Ba Đình - Hà Nội

Phát động thi đua phong trào "Trường học thân thiện, Học sinh tích cực" của Bộ giáo dục đào tạo. Trường tiểu học Nguyễn Trung Trực phát động Hội thi Ô Ăn Quan nhằm giới thiệu và phổ biến trò chơi dân gian Việt Nam, giúp các em học sinh có một sân chơi tập thể đầy lý thú và bổ ích.

Hội thi Ô Ăn Quan tại Trường tiểu học Minh Khai - Q. Hai Bà Trưng  - Hà Nội

Hội thi Ô Ăn Quan tại Trường tiểu học Minh Khai - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội

Phát động thi đua phong trào "Trường học thân thiện, Học sinh tích cực" của Bộ giáo dục đào tạo. Trường tiểu học Minh Khai phát động Hội thi Ô Ăn Quan nhằm giới thiệu và phổ biến trò chơi dân gian Việt Nam, giúp các em học sinh có một sân chơi tập thể đầy lý thú và bổ ích.

Hội thi Ô Ăn Quan tại Trường tiểu học Đoàn Kết - Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hội thi Ô Ăn Quan tại Trường tiểu học Đoàn Kết - Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Phát động thi đua phong trào "Trường học thân thiện, Học sinh tích cực" của Bộ giáo dục đào tạo. Trường tiểu học Đoàn Kết phát động Hội thi Ô Ăn Quan nhằm giới thiệu và phổ biến trò chơi dân gian Việt Nam, giúp các em học sinh có một sân chơi tập thể đầy lý thú và bổ ích.

Hội thi Ô Ăn Quan tại Trường tiểu học Bà Triệu - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội

Hội thi Ô Ăn Quan tại Trường tiểu học Bà Triệu - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội

Phát động thi đua phong trào "Trường học thân thiện, Học sinh tích cực" của Bộ giáo dục đào tạo. Trường tiểu học Bà Triệu phát động Hội thi Ô Ăn Quan nhằm giới thiệu và phổ biến trò chơi dân gian Việt Nam, giúp các em học sinh có một sân chơi tập thể đầy lý thú và bổ ích.

Hội thi Ô Ăn Quan tại Trường tiểu học Tô Hoàng - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội

Hội thi Ô Ăn Quan tại Trường tiểu học Tô Hoàng - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội

Phát động thi đua phong trào "Trường học thân thiện, Học sinh tích cực" của Bộ giáo dục đào tạo. Trường tiểu học Tô Hoàng phát động Hội thi Ô Ăn Quan nhằm giới thiệu và phổ biến trò chơi dân gian Việt Nam, giúp các em học sinh có một sân chơi tập thể đầy lý thú và bổ ích.

 

Hội thi Ô Ăn Quan tại Trường tiểu học Thủ Lệ   - Q. Ba Đình - Hà Nội

Hội thi Ô Ăn Quan tại Trường tiểu học Thủ Lệ - Q. Ba Đình - Hà Nội

Phát động thi đua phong trào "Trường học thân thiện, Học sinh tích cực" của Bộ giáo dục đào tạo. Trường tiểu học Thủ Lệ phát động Hội thi Ô Ăn Quan nhằm giới thiệu và phổ biến trò chơi dân gian Việt Nam, giúp các em học sinh có một sân chơi tập thể đầy lý thú và bổ ích.

 

Hội thi Ô Ăn Quan tại Trường tiểu học Nhật Tân - Q. Tây Hồ - Hà Nội

Hội thi Ô Ăn Quan tại Trường tiểu học Nhật Tân - Q. Tây Hồ - Hà Nội

Phát động thi đua phong trào "Trường học thân thiện, Học sinh tích cực" của Bộ giáo dục đào tạo. Trường tiểu học Nhật Tân phát động Hội thi Ô Ăn Quan nhằm giới thiệu và phổ biến trò chơi dân gian Việt Nam, giúp các em học sinh có một sân chơi tập thể đầy lý thú và bổ ích.

 

Trang 1 trong tổng số 5 trang.

Thiết kế Website bởi webbanhang.com.vn